Aanhangwagen verhuur Zwolle - Algemene Voorwaarden 

aanhangwagen verhuur Zwolle | aanhanger huren Zwolle | aanhangwagen huren Zwolle

Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder een aanhangwagen.
1. Aanhangwagen verhuur Zwolle: Huurprijs aanhanger €20,- per dag ( gedurende 09:00 – 21:00 uur te huren en terug te brengen).
1a. Aanhangwagen verhuur Zwolle: Huurprijs gesloten aanhanger €25,- per dag (gedurende 09:00-21:00 uur te huren en terug te brengen).
2. Aanhangwagen verhuur Zwolle: Borg komt voor rekening van huurder en bedraagt €50 per aanhanger.
3: Indien u een aanhanger heeft gereserveerd, en u deze toch nog wilt afzeggen, al is dat op het laatste moment, dan hoeft u nog steeds geen annuleringskosten te betalen, maar even afbellen van tevoren wordt natuurlijk wel op prijs gesteld.
4: De gehuurde aanhangwagen mag tijdens de huurperiode niet aan derden uitgeleend en of doorverhuurd worden.
5: Huurder is op de hoogte van de voorwaarden en gaat akkoord met de voorwaarden op het moment van huren.
6: Bij diefstal en of vermissing zal de dagwaarde van de gehuurde aanhangwagen op de huurder verhaald worden.
7: De verhuurder is niet verantwoordelijk voor datgene wat met de gehuurde aanhangwagen tijdens de gehele huurperiode vervoerd wordt.
8: Verkeersovertredingen die gemaakt worden met de gehuurde aanhangwagen tijdens de gehele huurperiode zijn voor rekening van de huurder.
9: De aanhanger dient schoon te worden terugbracht.
10: Het laadvermogen mag niet worden overschreden, eventuele schades, ongelukken of bekeuringen door overschrijding van het maximaal laadvermogen zijn voor rekening van de huurder.
11: Huurder wordt geacht, direct na ontvangst, de aanhangwagen op gebreken te hebben gecontroleerd. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient huurder dit terstond bij verhuurder te melden.
12: De huurder dient de wetten en regels te kennen van de buitenlandse landen waar de huurder met de gehuurde aanhangwagen komt en is daar zelf voor aansprakelijk en verantwoordelijk. De gehuurde aanhangwagen is geschikt voor Nederland en de huurder is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de landen buiten Nederland.
13: Indien de aanhangwagen met toebehoren niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde termijn bij de verhuurder is teruggebracht, ontstaat voor de verhuurder het recht tot onmiddellijke terugname van de aanhangwagen, waarbij de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen.
13a: Heeft u gereserveerd en bent u meer dan 1,5 uur te laat, dan hebben wij het recht om uw reservering te annuleren en de aanhanger weer in de verhuur te zetten.
14: Alle schade, verlies, vermissing en diefstal van de gehuurde aanhangwagen zijn altijd voor rekening van de huurder evenals schades veroorzaakt door storm en overmacht. Kosten door schade worden verhaald bij huurder en van de borg afgetrokken. De kosten zijn conform de prijzen van Brezan en of andere erkende winkels.
15. De verhuurder (aanhangwagen verhuur Zwolle) is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elke schade die ontstaat door de gehuurde aanhangwagen en is ook niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade die hierdoor ontstaat aan derden. De gevolgschades zoals afslepen, huur vervangende aanhangwagen, eigen schade, schades aan derden en alle andere bijkomende kosten zijn volledig voor rekening van de huurder.
16: De verhuurder (aanhanger verhuur Zwolle) is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor gebreken en of materiële schade die ontstaan aan de gehuurde aanhangwagen tijdens de huurperiode.
17: De huurder dient er zelf voor te zorgen dat de aanhangwagen weer terugkomt bij de verhuurder als er schade en of gebreken aan de gehuurde aanhangwagen ontstaat tijdens de huurperiode, al of niet de schuld van de huurder zelf. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn volledig voor de huurder.
18: Indien u de aanhanger terugbrengt voor de huurtermijn is verstreken, geven wij geen geld terug.
19: De huurder dient zelf zorg te dragen voor de juiste kentekennummerplaat.
20:Het is de huurder verboden reparaties te verrichten of te laten verrichten aan de aanhangwagen, tenzij hiervoor door aanhangwagen verhuur Zwolle uitdrukkelijk toestemming is verleend.
21: De verhuurder is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade, diefstal, vermissing van de lading tijdens de huurperiode op welke wijze dan ook, ook als dit komt door gebreken aan de aanhangwagen. 
22: Het is ten strengste verboden om de aanhanger zwaarder te beladen dan het wettelijk toegestane maximum gewicht.
23: Het huurprijs en borg dienen bij aanvang van de huurperiode contant voldaan te worden.
24: Een geldig legitimatie en rijbewijs zijn vereist.
25: Er wordt € 30,- in rekening gebracht wanneer de aanhanger 2 uur later wordt teruggebracht dan overeengekomen. Bij onvermijdelijke omstandigheden altijd van te voren contact opnemen.
In geval van schade, vermissing, diefstal dient dit direct gemeld te worden aan de verhuurder van aanhangwagen verhuur Zwolle.
Zie privacyreglement voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens.

Contact

Tel: 06-36550106
Info@aanhangerhuren-zwolle.nl
Adres: palestrinalaan 32g te Zwolle (garagebox)

Openingstijden

Ma: 09:00-21:00
Di:   09:00-21:00
Wo: 09:00-21:00
Do:  09:00-21:00
Vr:   09:00-21:00
Za:   09:00-21:00
Zo:  10:00-21:00